สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "e-commerce"

สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "e-commerce"
สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "e-commerce"
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce )
การทำธุรกิจออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce )

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce ) เป็นการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ โดยรวมไปถึงการขายสินค้า และบริการ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ

  • 09 Apr 2018
  • 8.1K
E-Commerce คืออะไร มารู้จักกับมันดีกว่า
เทคนิคขายของออนไลน์
E-Commerce คืออะไร มารู้จักกับมันดีกว่า

E-Commerce คืออะไร E-Commerce เกิดขึ้นครั้งแรก ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ในระยะแรกนั้นเป็นเพียงแค่การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วย

  • 17 Oct 2017
  • 14.1K