สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์"

สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์"
สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์"
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce )
การทำธุรกิจออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce )

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce ) เป็นการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ โดยรวมไปถึงการขายสินค้า และบริการ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ

  • 09 Apr 2018
  • 8.2K
การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
การทำธุรกิจออนไลน์
การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์

การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ หรือการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ

  • 06 Jul 2017
  • 5.5K