การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์

การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์

การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ หรือการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์  สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. การเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ "มีลูกค้าแล้ว"

ลูกค้าของท่านการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ คือ มีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าของเราอยู่แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดี เช่น กลุ่มที่มีความชอบเหมือนๆกัน หรือ มีความสนใจคล้ายๆ กันซึ่งอาจประสบปัญหาเหมือนๆ กันจากงานอริเรก โดยเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจ ได้โดยการหาสินค้าเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพวกเขาอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆจากคนรู้จักที่สนิทสนม และขยายไปสู่กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นบนอินเตอร์เน็ตสู่การเริ่มต้นขายสินค้าบนโลกออนไลน์

2. การเริ่มต้นมีธุรกิจแบบ "มีสินค้าแล้ว"

สินค้าของท่านการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ คือผู้ที่มีสินอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะขายใครดี  เช่น ผู้ประกอบการ OTOP  หรือสินค้าที่เรารู้จักผู้ผลิต แม้กระทั่งสินค้าที่เราผลิตเอง แต่ยังมีลูกค้าน้อยหรือตลาดที่ยังเล็กเกินไป  ทำให้เราต้องการขยายตลาด เพื่อไปสู่การเริ่มต้นขายสินค้าบนโลกออนไลน์ โดยเราสามารถเริ่มต้นได้โดยการ สำรวจว่าใคร ? คือ กลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่เรามี  และสินค้าที่เราผลิตหรือเรามีนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าไหม ? สุดท้าย เราคงต้องหันมาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเรามีลูกค้า หรือมีสินค้าที่อยู่ในมือแล้ว หรือเรายังไม่มีทั้งสองอย่างนี้อยู่เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องลงมือสำรวจก่อนเริ่มการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ หรือทำธุรกิจออนไลน์  iGITAL GEEK  ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์