สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "4c"

สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "4c"
สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "4c"
กลยุทธ์การตลาด 10P สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
กลยุทธ์การตลาด 10P สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่

กลยุทธ์การตลาด แบบ 10P นี้ได้มีการต่อยอดมาจาก 4P ที่เราคุ้นเคยกันของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ปรมาจารย์ด้านการตลาดที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก โด

  • 02 May 2018
  • 28K
ความแตกต่างระหว่าง 4P กับ 4C (Marketing Model)
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ความแตกต่างระหว่าง 4P กับ 4C (Marketing Model)

บรรดานักการตลาด หรือผู้ที่สนใจด้านการตลาด คงจะคุ้นเคยกับคำว่า 4P อยู่แล้ว 4P คือ Marketing Model หรือรูปแบบส่วนประสมทางการตลาด ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างยา

  • 03 Nov 2017
  • 22K