สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "สำรวจโปรโมชั่น"

สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "สำรวจโปรโมชั่น"
สาระน่ารู้ ป้ายกำกับ "สำรวจโปรโมชั่น"
การสำรวจตลาดก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ตอนที่ 4 Promotion
การทำธุรกิจออนไลน์
การสำรวจตลาดก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ตอนที่ 4 Promotion

Promotion หรือ การส่งเสริมการขาย จาก 3 ตอน ที่ผ่านมา เราได้คุยกันในหัวข้อเรื่องการสำรวจตลาดออนไลน์ โดยอ้างอิงจาก P หลักๆ อยู่ 4 P วันนี้เราจะมาคุยกันใ

  • 22 Jul 2017
  • 5.9K