เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) คืออะไร ?

เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) คืออะไร ?
เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) คืออะไร ?
เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) คืออะไร ?

เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) คือ โปรแกรมค้นหา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ โดยการกรอกข้อมูล หรือคำที่ต้องการสืบค้น แล้ว  เสิร์ชเอนจิน จะทำการประมวลผลลัพธ์ต่างๆ ออกมา  ซึ่งคำที่ใช้ในการค้นหานี้จะเรียกว่า Keyword (คีย์เวิร์ด) ในปัจจุบันเทคโนโลยีของ Search Engine ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพให้สามารถตอบสนองต่อการค้นหาให้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยหลังจากที่เราทำการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลของผลลัพธ์ที่เลือก และบันทึกไว้เป็นประวัติการค้นหา เพื่อกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถทำการค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ประโยชน์ของ Search Engines Search Engines นั้น ทำให้การค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จึงทำให้การสร้าง และออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องออกแบให้เข้ากับ ระบบการทำงานของ Search Engine ด้วย (หรือที่เรียกกันว่าการทำ SEO) ทั้งนี้เพื่อให้ Search Engine สามารถค้นหาเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเอง  

เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) 

 

ประเภทของ เสิร์ชเอนจิน (Search Engines)

Search Engine สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยมีความแตกต่างกันที่หลักในการทำงาน และการจัดอันดับข้อมูลในการค้นหา

1.Crawler Based Search Engines

คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Search Engines ชนิดนี้เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด มีหลักการทำงานโดยการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถให้ผลลัพธ์การค้นหาที่มีความแม่นยำสูง และมีการประมวลผลที่รวดเร็ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ในปัจจุบัน Crawler Based Search Engines มีบทบาทในการสืบค้นข้อมูลมากที่สุด

2.Web Directory

คือสารบัญเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ที่มีการจัดระเบียบและแบ่งข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความสะดวกในการค้นหา โดยในการค้นหาจะมีการสร้างดรรชนี และระบุหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน ทำให้ในขณะที่กำลังทำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในหมวดหมู่หนึ่ง ที่อาจมีเนื้อหาคล้ายกันมากมายหลายเว็บไซต์ ผู้สืบค้นสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาเปรียบเทียบ และอ้างอิงเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่มีคุณภาพ และตรงประเด็นมากที่สุดได้

3.Meta Search Engine

คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีหลักการทำงานโดยการอาศัย Meta Tag สำหรับประกาศชุดคำสั่งที่ได้รับมาในรูปแบบของ Text  Editor โดยใช้ภาษา HTML ในการประมวลผลลัพธ์ เช่น คำอธิบายเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่ง Search Engine ชนิดดังกล่าวนี้ เป็นชนิดที่มีความแม่นยำในการค้นหาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสามารถถูกแก้ไข และออกแบบได้โดยผู้ให้บริการ เพื่อให้บล็อก หรือเว็บไซต์ของตนเองสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้น

เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) 

สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ หรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์  สามารถติดตามสาระความรู้ดี ๆ จากเราได้เลยครับ