กลยุทธ์การตลาด 4 วิธี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4 วิธี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาด 4 วิธี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาด 4 วิธี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4 วิธี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของท่าน

กลยุทธ์การตลาด ในเรื่องความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจนั้น นับเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สามารถเปลี่ยนผู้ที่สนใจสินค้า และบริการให้กลายเป็นลูกค้าของเราได้ ทุกธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้าในปัจจุบัน และในอนาคตสามารถมั่นใจได้ในสิ่งที่ แบรนด์ ตั้งใจจะสื่อสารออกไป วันนี้ iGITAL GEEK ขอนำเสนอ 4 วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ แบรนด์ ของท่าน กลยุทธ์การตลาด ความน่าเชื่อถือ

1.สามารถติดต่อ และ เข้าถึงได้โดยง่าย

ธุรกิจนั้น จะต้องมีช่องทาง ในการติดต่อ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยแต่ละช่องทางจะมีพนักงานที่สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งสามารถช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้า ในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ  เช่น Line เป็นต้น การบริการที่ดีและมีความรวดเร็วในการตอบคำถาม หรือการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับธุรกิจ

2.สินค้าดี มีคุณภาพ

สินค้านั้นนับว่าเป็น ปัจจัยหลักของธุรกิจ  การมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  นอกจาก สินค้าทีดีมีคคุณภาพนั้น นอกจากจะสามารถเพิ่มเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองการใช้งานให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

 

3.ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ความซื่อสัตย์ความโปร่งใส คือการที่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ให้ลูกค้าทราบถึง จุดเด่น- จุดด้อย ของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า  แบรนด์ มีความจริงใจและตรงไปตรงมา ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่  

4.สร้างเอกลักษณ์ให้กับ แบรนด์ของท่าน

ภาพลักษณ์ที่ดี ของแบรนด์ นั้น ควรมีความสอดคล้องต้องกันในทุกส่วน  ต้องสามารถเพิ่มคุณค่า และความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของท่านได้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับแบรนด์ ควรประกอบไปด้วย - ด้านการออกแบบ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนออนไลน์ หรือในส่วนออฟไลน์ โดยเฉพาะส่วนประกอบต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ โทนสี ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ด้านการจัดส่งสินค้า  ควรเปิดการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในหลายๆ ช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อ ในระหว่างการจัดส่ง กลยุทธ์การตลาด การสร้างความเชื่อ หากธุรกิจมีสินค้าและบริการที่ดี ก็จะได้รับความเชื่อถือและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่งความเชื่อมั่นนี้จะส่งผลดีต่อแบรนด์และธุรกิจของคุณ เป็นที่รู้กันว่า กลยุทธ์ทางการตลาด มีความสำคัญต่อธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของท่าน ก้าวนำหน้าคู่แข่งขัน   หากท่านสนใจ ข่าวสาร หรือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจออนไลน์ รวมทั้ง การ สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ ให้ประสบผลสำเร็จ ทีมงานที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บนโลกออนไลน์ ของ iGITAL GEEK พร้อมให้คำปรึกษาและบริการท่าน ที่  www.igitalgeek.com  หรือทาง www.facebook.com/igitalgeek ครับ