ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2018  นักการตลาดจำนวนไม่น้อยได้ทำการวิเคราะห์ และสรุปผลภาพรวมของธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านมาและแนวโน้มว่าจะไปต่อกันทางไหน เพื่อใช้สำหรับวางแผนธุรกิจในอนาคตกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว ในส่วนของธุรกิจออนไลน์ หรือ e-commerce นั้น มีหัวขบวนอย่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ " ETDA "  ที่ได้ทำการสรุปรายงานผลสำรวจมูลค่ารวมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา ให้ผู้ประกอบการ e-commerce หรือบุคคลทั่วไปสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการ วิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจของตน   ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ   จากข้อมูล พบว่ามูลค่า e-commerce ในประเทศไทยสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท ติดอันดับ 1 ของอาเซียนเลยทีเดียว   อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ e-commerce ในประเทศไทยถึงมีมูลค่าสูงถึงขนาดนี้ วันนี้ iGITAL GEEK มีคำตอบค่ะ  

4 ปัจจัยที่ทำให้ ธุรกิจออนไลน์ ในประเทศไทยเติบโต

 

1.การสนับสนุนจากภาครัฐ

ภาครัฐบาลได้มีบทบาทเข้ามาสนับสนุน และเร่งพัฒนาให้ผู้ประกอบการฐานรากทั้งด้านเกษตรกร และผู้ประกอบการท้องถิ่น  สามารถนำผลิตภัณฑ์และผลผลิตของพวกเขามาขายบนพื้นที่ออนไลน์ได้ โดยหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

2. ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มช่องทางขายบนออนไลน์มากขึ้น

ในยุคที่อะไรต่อมิอะไรก็ออนไลน์ไปหมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการซื้อสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีเพียงหน้าร้านเป็นช่องทางการขายสินค้าเพียงทางเดียว จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้า หากดูจากข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการใน e-commerce ช่วงปี 2557-2559 โดยแบ่งตามลักษณะการขายสินค้า และบริการแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการลงทุนที่ไม่มากไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ หรือเวลา จึงทำให้ผู้ประกอบการที่มีแค่เพียงหน้าร้านหันมาขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของตนนั่นเอง  

3.พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทย

คนไทยส่วนใหญ่หันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น จากผลสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยในปี 2560 การซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้น อยู่อันดับที่ 5 ขึ้นมากจากอันดับที่ 8 เมื่อปี 2559 เนื่องจากการซื้อสินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีความสะดวก มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อได้ อีกทั้งยังมีช่องทางการชำระเงินได้หลากหลายช่องทางอีกด้วย  

4. นักลงทุนชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนในธุรกิจ e-commerce มากขึ้น

การลงทุนของต่างชาติ ใน e-commerce ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตลาดกลาง (Marketplace) การจัดส่งสินค้า (Logistic) หรือระบบการชำระเงิน (Payment Gateway) โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนธุรกิจ e-commerce ในไทยนั้น มีทั้ง สิงคโปร์  ไต้หวัน จีน เกาหลี  และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้คึกคักขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการชาวไทยต้องรีบพัฒนาตัวเองขึ้นด้วย   ธุรกิจออนไลน์ กับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ   จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น คงจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ท่านสามารถคาดการณ์ถึงการเติบโตและการแข่งขันของ e-commerce ในปี 2018  ได้เป็นอย่างดี  สำหรับท่านที่ยังลังเลอยู่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ดีหรือไม่นั้น ขอให้ลองศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมก่อนลงสนาม เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถเดินหน้าอย่างเป็นระบบ และเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ