5 เทรนด์ พฤติกรรมการ “Search” ของผู้บริโภคไทยในปี 2020 “ Year in Search : Insights for Brands ”

5 เทรนด์ พฤติกรรมการ “Search” ของผู้บริโภคไทยในปี 2020 “ Year in Search : Insights for Brands ”
5 เทรนด์ พฤติกรรมการ “Search” ของผู้บริโภคไทยในปี 2020 “ Year in Search : Insights for Brands ”
5 เทรนด์ พฤติกรรมการ “Search” ของผู้บริโภคไทยในปี 2020 “ Year in Search : Insights for Brands ”

ประเทศไทยได้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก (mobile-first digital economy) ปัจจุบันมีผู้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือคิดเป็น 95 % เพื่อใช้ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันหลากหลาย ทั้งการติดต่อสื่อสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตลอดจนค้นหาข้อมูล และเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลผ่าน Google และ YouTube 

Google ประเทศไทยได้รวบรวม 5 เทรนด์เจาะลึกพฤติกรรมการ “Search” ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สรุปเป็น “Year in Search Thailand : Insights for Brands 2020 Report” เพื่อให้ธุรกิจและแบรนด์เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

1. Beyond the Metro : เศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้เติบโตอยู่แค่ในเมืองใหญ่ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงกว่าเมืองอื่น ๆ แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้ประชากรที่อยู่นอกเมืองหลวงสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย ผู้บริโภคในต่างจังหวัดมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าการใช้จ่ายบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคกลุ่มนี้เติบโตเร็วกว่าผู้บริโภคในเมืองหลักถึงสองเท่า และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดค้นหาบนอินเทอร์เน็ต นั่นก็คือ การค้นหาเกี่ยวกับยานยนต์ถึง 80% , การค้นหาเกี่ยวกับอาหารและของใช้กว่า 80% และการค้นหาเกี่ยวกับสินค้าความงามและการดูแลตัวเอง 75% จะเห็นได้ว่า ประชากรในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น กลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศไทย จากการขยายตัวของสินค้าและการให้บริการสู่ออนไลน์มากขึ้น

2. On-demand Economy : ผู้บริโภคนิยมบริการที่ตอบโจทย์รวดเร็ว

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันสะดวกสบายมากขึ้น และความสะดวกสบายนี้ก็ทำให้ความคาดหวังของผู้บริโภคกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย การแข่งขันของธุรกิจตอนนี้จึงเริ่มหันมามุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น การค้นหาบริการเรียกรถออนไลน์เพิ่มขึ้น 127% และการค้นหาบริการส่งของเพิ่มขึ้น 85% 

นอกจากนี้การค้นหาสินค้าบน Google Search ของผู้บริโภคมีการใช้คำเฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการมากขึ้น เช่นคำว่า “คอนโด ตลาดพลู” เพิ่มขึ้น 245% หรือ “รองเท้าวิ่ง ผู้ชาย” เพิ่มขึ้น 127% ทำให้คนทำธุรกิจในปัจจุบันต้องทำความเข้าใจ และจัดเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้นนี้ด้วย

3. Omnichannel Experience : กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทย

ประสบการณ์แบบ Omnichannel คือการผสานรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคชาวไทยที่กำลังมองหาประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการที่ราบรื่น ไม่มีสะดุด ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อมีความซับซ้อนมากขึ้น การเลือกค้นหา “ใกล้ฉัน” (Near Me) มากขึ้นถึง 105% และเติบโตในหลายหมวดหมู่ ได้แก่

  • หมวดอาหาร : การค้นหา “หมูกระทะ ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 203% และการค้นหา “เบเกอรี่ ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 163%
  • หมวดความงาม : การค้นหา “ร้านทำผม ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 376% และการค้นหา “ร้านสปา ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 163%
  • หมวดการเงิน : การค้นหา “ธนาคาร ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 203% และการค้นหา “ATM ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 170%
  • หมวดยานยนต์ : การค้นหา “อู่รถ ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 133% และ การค้นหา “ปั๊มน้ำมัน ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 156%
  • หมวดการท่องเที่ยว : การค้นหา “ที่เที่ยว ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 733%

โดยมีบริบทและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ถือเป็นการค้นหาออนไลน์เพื่อใช้บริการออฟไลน์แบบ Omnichannel อย่างแท้จริง

4. Going Cashless : ไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

การสนับสนุนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น บัตรเครดิตและแอปพลิเคชั่นธนาคารต่าง ๆ ความมีเสถียรภาพของธุรกรรมออนไลน์ ความไว้วางใจของผู้บริโภค การค้นหา “บัตรเครดิต” เพิ่มขึ้น 32% และ “กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล” เพิ่มขึ้น 67% ตลอดจนคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นธนาคาร เช่น “วิธีสมัคร” “เปลี่ยนเบอร์” และ “โอนเงิน” แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็ว

5. Conscious Consumption : ผู้บริโภคไทยใช้จ่ายแบบมีจิตสำนึก

ปัจจุบันเราประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ผู้บริโภคไทยจำนวนไม่น้อยหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การค้นหา “PM 2.5” และ “หน้ากาก N95” เพิ่มขึ้น 100 เท่า หรือการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การค้นหา “รถยนต์ไฟฟ้า” และ “สกูตเตอร์ไฟฟ้า” เพิ่มขึ้นมากกว่า 250% รวมถึงการค้นหาเกี่ยวกับการ “ประหยัดไฟ” เพิ่มขึ้น 163% 

การค้นหาของผู้บริโภคไทยทำให้เรารู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมต่าง ๆ และให้ความสำคัญ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ หรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ สามารถติดตามสาระความรู้ดี ๆ จากเราได้ที่ iGITAL GEEK หรือทาง https://www.facebook.com/igitalgeek/ค่ะ