พัฒนา Website และ Mobile Application

พัฒนา Website และ Mobile Application
พัฒนา Website และ Mobile Application
พัฒนา Website และ Mobile Application

07 Feb 2020

ลูกค้า:

SILVER SECURITY SERVICE CO., LTD.

ประเภทบริการ:

Website & Mobile App

Mobile Application สำหรับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละโครงการ สแกนจุดตามช่วงเวลาที่ต้องตรวจ พร้อมการแจ้งเตือนการสแกนไปยัง Line กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดการหลังบ้าน Web Appliction เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึงดูรายงานย้อนหลัง ติดตามทุกการบันทึกการตรวจ ได้ทุกที่สะดวกรวดเร็ว

ssc secure checker application

 

ssc secure checker application