พัฒนาเว็บไซต์บริษัท Petar Solution

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท Petar Solution
พัฒนาเว็บไซต์บริษัท Petar Solution
พัฒนาเว็บไซต์บริษัท Petar Solution

08 Feb 2020

ลูกค้า:

Petar Solution Co., Ltd.

ประเภทบริการ:

Website & Mobile App

พัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลลูกค้า เพื่อแนะนำบริการ ผลงานต่างๆ และข้อมูลสำหรับการติดต่อ พร้อมวางโครงสร้างให้รองรับ SEO รวมถึงสามารถใช้งานได้ทุก Platform (Desktop, Tablet, Mobile) 

หน้าเว็บไซต์ประกอบด้วยดังนี้

  • หน้าแรก: รวมข้อมูลหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าในธุรกิจบริการ
  • หน้าเกี่ยวกับเรา: อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท
  • สินค้า: แยกสินค้าตามหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูล
  • บริการ: แนะนำประเภทบริการทั้งหมดของบริษัท
  • ผลงาน: แสดงผลงานที่ผ่านมา
  • ติดต่อเรา: แสดงข้อมูลการติดต่อ พร้อมแผนที่บริษัท
เข้าชมผลงานจริง
เข้าชมผลงานจริง