7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P

7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P
7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P
7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P

7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด Marketing 3.0 ได้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจประเภทบริการ โดย 7Ps นี้มีพื้นฐานมาจาก ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 4P ที่คุ้นเคย ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence และ Process อธิบายง่ายๆ 7Ps คือ 4P เวอร์ชั่นอัพเกรด เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจที่อยู่ในหมวด การบริการ  โดยได้เพิ่ม P เข้ามาอีก 3 ตัว คือ People , Process และ Physical Evidence

“ แล้วทำไมถึงต้องใช้ 7P  ”

เพราะในปัจจุบันนี้ กลยุทธ์ 4P นั้นไม่พอสำหรับธุรกิจบริการอีกต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า P ทั้ง 3 ตัวที่เพิ่มเข้ามา ทั้งหมด มีความสำคัญกับธุรกิจบริการ แต่อย่างไรก็ตาม 7P  ก็ยังสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจที่ขายสินค้าได้เช่นเดียวกัน วันนี้ iGITAL GEEK ขอนำท่านมารู้จักกับ 3P ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จากเดิม สำหรับในส่วนของ  P ทั้ง 4 ตัวก่อนหน้านี้ ท่านสามารถย้อนไปอ่านได้ที่ ลิงค์นี้ครับ บทความกลยุทธ์ธุรกิจแบบ 4P7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P

1.คน  (People)

ในธุรกิจประเภทบริการนั้น ลูกค้า จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในระหว่างการใช้บริการกับเรา  ทำให้พนักงานจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งในจุดนี้จะแตกต่างจากการขายสินค้า (Product) ตรงที่ธุรกิจบริการ จะมี “คน” เข้ามาเกี่ยวข้องในการพบปะกับลูกค้าโดยตรงมากกว่า  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึง ต้องให้ความสำคัญกับ คน(People) เป็นลำดับแรก ในส่วนของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน (People) นั้นมีดังนี้ การฝึกอบรม การฝึกอบรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ รวมถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในบริการลูกค้าอีกด้วย การรับมือกับลูกค้า การรับมือกับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ในกรณีที่ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนพร้อมๆ กันมากเกินไป  เราจะต้องมีมาตรการในการรองรับอย่างไร หรือกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการน้อยเกินไป  ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

2.ขั้นตอนการทำงาน  (Process)

หัวใจสำคัญอีกประการของการให้บริการ คือขั้นตอนการทำงานต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อผู้ที่ทำหน้าที่ จะได้เข้าใจขั้นตอนการให้บริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้ทันทีในกรณีเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการให้บริการ   ที่อาจทำให้งานบริการล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพ  

3.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ซึ่งผู้ใช้บริการจะสัมผัสสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้จากการมาใช้บริการ โดย Physical Evidence ของธุรกิจบริการ นี้จะเทียบได้กับ Packaging ของสินค้า Physical Evidence สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความประทับใจให้กับลูกค้า  เช่น ป้ายแจ้งข้อมูล, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ, โต๊ะ และเก้าอี้, การแต่งกายของพนักงาน, เสียงและกลิ่นภายในร้าน, การตกแต่งร้าน, สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ร้าน, อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ , การจัดร้าน, อุณหภูมิ ความแออัดของร้าน หรือลักษณะรูปทรงอาคารร้านค้า เป็นต้น ลองจินตนาการถึงภาพโรงแรมสภาพโทรม ๆ แถมภายนอกดูสกปรก คุณคิดว่าจะมีลูกค้ารายไหนอยากเข้าไปใช้บริการไหม ? กล่าวโดยสรุป 7P คือ อีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการต่อยอดมาจาก 4P นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อธุรกิจบริการในปัจจุบันได้มากขึ้น สำหรับท่านที่สนใจ บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 4P สามารถอ่านต่อได้ จากลิ๊งค์ ด้านล่างนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) >> การสำรวจตลาด ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1 2.ราคา (Price) >> ธุรกิจออนไลน์ การสำรวจตลาดก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ตอนที่ 2 3.ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) >> เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การสำรวจตลาดก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ตอนที่ 3 4.การส่งเสริมการขาย (Promotion) >> การสำรวจตลาดก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ตอนที่ 4 Promotion 5.กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4E  >>> การตลาดแบบ 4P (Marketing Mix) คืออะไร 6.กลยุทธ์ 4Cs (Consumer-Cost-Communication-Convenience) >>> ความแตกต่างระหว่าง 4P กับ 4C (Marketing Model)   สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ หรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์  สามารถติดตามสาระความรู้ดี ๆ จากเราได้ที่ iGITAL GEEK หรือ www.facebook.com/igitalgeek/7P คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 4P